3 min läsa

Varför smart körning är en bra affärsidé

FIA Smart Driving Challenge (SDC) är en utmaning i smart körning där människor över hela världen kan delta. Men varför är smart körning viktigt? Ännu viktigare, vad kan det göra för din organisation?

Här är fem anledningar till varför smart körning är bra för företag:


1. Smarta förare är säkra förare
Det ligger i varje företags intresse att hantera förarsäkerheten. Varje kollision har potential att störa din affärsverksamhet, och varje gång din affärsverksamhet störs är det många människor som påverkas, inklusive dina kunder. När en kollision inträffar har den många associerade effekter och kan medföra skador och skador, sjukvårdskostnader, reparationer, förlorad arbetstid och tillhörande administrationstid och kostnader. En allvarlig kollision kan till och med nå nyheterna och skada ditt varumärke.

Att skapa en arbetsplatskultur som aktivt uppmuntrar till säkrare körbeteende kan leda till kostnads- och tidsbesparingar för ditt företag och bidra till att upprätthålla positiva kundrelationer.

2. Smart körning minskar bränsle och utsläpp
På grund av de stigande oljepriserna är bränslekostnaderna rekordhöga, så bränsleekonomi står högt på dagordningen för många företag. Lägg därtill målet att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, och vikten av att minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen har aldrig varit större. Smarta förare vet hur man hanterar gasen och bromsar smidigt, vilket inte bara är bra för säkerheten utan också för bränsleförbrukningen och miljön. Mindre slitage på fordonen kan också bidra till att förbättra fordonens restvärde.

Att inspirera till smartare körning är dessutom fördelaktigt för fordonsflottor med elbilar, eftersom smart körning bidrar till att öka räckvidden.

3. Ett program för smart körning kan öka produktiviteten
Engagerade arbetstagare är avgörande för företagets framgång. I en studie om medarbetarnas engagemang och kultur drogs slutsatsen att: "Både kulturell anpassning och engagemang har ett bevisat samband med ett företags ekonomiska resultat. Tillsammans har de två krafterna en mer positiv inverkan på intäkterna än när de arbetar oberoende av varandra."[1]Dessutom har forskning visat att:

  • Företag med mycket engagerade anställda har 70 % färre olyckor än företag med dåligt engagemang[2], och att
  • En kultur där medarbetarna är engagerade kan leda till upp till 18 % högre intäkter per anställd[3]Ettprogram som uppmuntrar till smart körning understryker ditt företags uppdrag att hålla medarbetarna säkra både på och utanför arbetsplatsen, och ger möjlighet att involvera familjer och samhället i stort. Företagets utmaningar, feedback och gamification kan hjälpa deltagarna att känna sig som en del av ett team och kan stödja de anställdas välbefinnande.

 

4. Att främja smart körning stöder ditt CSR-arbete

Oavsett företagets storlek, lokalisering eller bransch är företagens sociala ansvar viktigt. Att kunna visa att du vidtar åtgärder för att göra affärer på ett säkrare och mer hållbart sätt är av största vikt för dina kunder, partner och intressenter.

Vikten av att aktivt uppmuntra ett säkrare och renare körbeteende ökar för varje dag som går, eftersom vi förstår hur mycket körning påverkar vår omvärld. Vi vet att fler dödsfall inträffar i trafiken under arbete än på arbetsplatsen[4] och att en av tre dödsfall i trafiken inträffar när någon kör för att arbeta[5]. Om du uppmuntrar dina anställda att köra smartare kommer du att bidra till att förbättra säkerheten inom din organisation och på en mycket bredare nivå.

5. Smart körning stöder FN:s mål för hållbar utveckling
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av alla FN:s medlemsstater 2015 och utgör en plan för fred och välstånd för människor och planeten, både nu och i framtiden. I centrum står de 17 målen för hållbar utveckling, som är en brådskande uppmaning till alla länder att agera.

Smart körning stöder nio av de 17 hållbarhetsmålen, vilket innebär att ditt företag kan bidra till en bättre och mer hållbar framtid för alla genom att uppmuntra smart körning inom din organisation.

 

[1] Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report-2015_EMEA.pdf (aon.com)

[2] SOAW_Report_GEN_1216_WEB_FINAL_rj.pdf (workcompprofessionals.com)

[3] SOAW_Report_GEN_1216_WEB_FINAL_rj.pdf (workcompprofessionals.com)

[4] final_report_ward_christie_walton_dec_2020.pdf (ucl.ac.uk)

[5] final_report_ward_christie_walton_dec_2020.pdf (ucl.ac.uk)Uppmuntra smart körning med FIA Smart Driving Challenge

FIA Smart Driving Challenge (SDC) är en världsomspännande utmaning som skapats av FIA i samarbete med Greater Than för att uppmuntra vanliga förare att anta smartare, renare och säkrare körbeteenden.

Genom att gå med i FIA SDC får din organisation möjlighet att minska antalet olyckor, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inom ditt företag. Det ger också företagsövergripande rapportering om säkerhet och miljökörning oavsett fordonstyp eller plats, så att du enkelt kan identifiera de förare som ökar företagets risknivå och bränsleförbrukning.

Ladda ner i App Store 

Ladda ner i Google Play

Läs mer om utmaningen här.


Relaterade inlägg

bilar som kör med FIA SDC smart score markörer ovanför
2 min att läsa
2023-04-24
2 min att läsa
Säsongen 2023 av FIA Smart Driving Challenge har inletts
Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) och den globala leverantören av information om sannolikhet för olyckor och klimatpåverkan Greater Than har lanserat säsongen 2023 av FIA Smart Driving Challenge (SDC).
2 min att läsa
2022-12-13
2 min att läsa
FIA Smart Driving Challenge säsong 2022 vinnare
Fédération Internationale de l'Automobile och Greater Than tillkännagav att Thierry Benchetrit vann FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC) säsong 2022 efter finalen i Bologna, Italien.
Guldbil kör på väg
1 min läsning
2022-11-30
1 min läsning
FIA SDC Season 2022-finalisterna tillkännagavs!
Slutspelet i FIA Smart Driving Challenge säsong 2022 har avslutats och vi har de två förare som är på väg till den stora finalen.
korsmeny